Id
STARTUP_LICENSE_ERROR_2
Reden
De licentie is niet correct
Oorzaak
a) Licentie is verlopen
b) Licentie bestand is veranderd
c) Het domein is niet correct.
Oplossing
a) Vraag aan uw leverancier om een correcte licentie.
b) Corrigeer het licentie bestand naar de orginele staat.
c) Installeer het systeem onder het juiste domein